>> Till förstasidan!
 
Produktnyheter
Nilex Mobile nu till iPhone
Först med iPhone App för Service- Desk! Hantera dina ärenden var du än befinner dig!
Läs mer >>
NileXpress
Ny webbaserad lösning för er som söker ett modernt och flexibelt system som är snabb och enkelt att komma igång med.
Läs mer >>
Se på filmen som visar hur man skapar och hanterar ärenden i NileXpress. Klicka här >>
Ladda ned produktblad för Nilex olika system samt moduler.
Klicka här >>
Kontakta mig!
Är du intresserad av Nilex så kan ni skriva in era kontaktuppgifter nedanför, så återkommer vi!


Kontakta mig
Demo-skiva
Demostration

Företag
Kontaktperson
Adress
Postnr. och Ort
Telefonnummer
E-post


Behåll överblicken med Nilex Inventariesystem®

Nilex Inventariesystem® är en komplett lösning för att utföra Configuration management (konfigurationshantering), inklusive att registrera, organisera och underhålla uppgifter om verksamhetens alla inventarier.


Mjukvaran är i grunden designad för arbete med IT-infrastrukturer men många av våra kunder använder Nilex Inventariesystem® för alla typer av inventarier, även imaginära.

Systemet innehåller funktioner såsom:

 • Registrering och underhåll av anläggningar utrustning och tillgångar
 • Enkel sökning, sortering och visning av utrustning
 • Dynamisk rapportgenerator
 • Skapa relationer mellan olika enheter
 • Skapa relationer mellan utrustning och användare
 • Behörighetsbegränsningar för läsning, ändring och borttagning av inventarier
 • Importera inventarier från andra system

Nilex Inventariesystem® är en flexibel lösning som enkelt kan anpassas till olika verksamheter genom tillval av moduler. Lösningen skräddarsys genom dessa moduler för att möta exakt de behov du har i såväl små som stora verksamheter.

CMDB - Inventariedatabasen

Inventariesystemet samlar all information i en central databas, där både IT-personal och ledning får en överblick över företagets IT-utrustning och andra inventarie-enheter. Databasen är konfigurerbar och kan innehålla information såsom utrustningens användare, typ, modell, inköpsdatum, leverantör, garanti, pris, plats, avskrivning etc. Databasen ger både IT-personal och ledning en överblick över företagets IT-utrustning och annat.

Behörighetsfunktioner

Alla personer som loggar in Nilex får en personlig profil som definierar vilka uppgifter den personen ska få tillgång till Inventariesystemet. Någon skall till exempel bara se IT-utrustning och andra bara produktionsutrustningen. Personen kan skapa, redigera, radera eller bara läsa uppgifter om systemet data etc. Det är möjligt att tilldela behörighet ända ner på fältnivå.

Anpassningsbart

Nilex Inventariesystem® levereras med en standardkonfiguration som är lätt att anpassa efter ert behov. Konfiguration och ändringar i systemet görs utan kodning och kan därför lätt utföras av egen personal.

Några exempel:

 • Skapa användarprofiler och kriterier för de personer som loggar in
 • Skapa och/eller ta bort datafält och bestämma fältets namn
 • Besluta vilka datafält som skall vara obligatoriska
 • Kontroll av enhetlighet i registreringen genom att skapa fördefinierade datavärden, som väljs ur en lista
 • Enskilda systemanvändare kan skapa personliga vyer av inventarielista där man bestämmer själv vilken data som skall visas och hur den sorteras
 • Import av data. Var data ska placeras i Nilex bestäms av mallar och genom inläsning från textfiler
 • Mallar för nyregistrering av inventarier
 • Skapa egna statusbegrepp för inventarier t.ex. drift, lager, skrotat, utlånat etc.


Fler funktioner och moduler
 • Registrering av inventarier genom manuell registrering, inläsning av från fil eller med streckkodläsare.
 • Snabbt och enkelt att göra förfrågningar, sökningar och sortering av tillgångar/utrustning.
 • Rapporter: Välj dina egna kriterier (lika med, större än, mindre än etc). Offentliga eller personliga rapportmallar.
 • Skapa relationer mellan inventarier i en Master-/Subrelation som t.ex. mellan servern och de underliggande klienterna.
 • Skapa samband mellan inventarier och den/de som använder utrustningen.
 • Samla information om hårdvara och mjukvara genom automatisk scanning av servrar, klienter och annan utrustning i nätverket via Nilex Nätverksskanning eller produkter som SMS2003, CapaInstaller, Zenworks, Snow, etc.
 • Data kan skrivas ut och exporteras till Word och Excel.
 • Licenshantering; håll koll på hur många licenser är installerade och hur många företaget förfogar över.
 • Streckkodsläsning via Pocket PC, streckkodsmärkning och stöldmärkning. Med streckkodsläsning kan du registrera utrustning och skapa status av befintlig utrustning
 • Leverantörsregister med kontaktpersoner.
 • Skapa förhållandet mellan tillgångar och utrustning och dess leverantörer.
 • Modulen "Drift, bevakning och underhåll" hjälper dig att hålla reda på serviceuppgifter för utrustningen. Den ger dig en lista med uppgifter om vad som skall utföras och som redan har gjorts.


Produktblad - Nilex Inventariesystem® (pdf)

Ladda ned Adobe Reader>>

   

Ett mjukvarusystem för ärendehantering, incident-
och problemrapportering.

 

En komplett lösning för att registrera, organisera
och underhålla uppgifter om verksamhetens
alla inventarier.

 

Web-baserad ärendehanteringssystem som är
enkelt och snabbt att komma igång med.

   
Svenska Datagruppen AB   |   Nytorpsvägen 34,  183 53 Täby   |   Telefon 08-544 960 90   |   E-post info@svenskadatagruppen.se
© Copyright Svenska Datagruppen AB